FOD Binnenlandse zaken - Dienst vreemdelingenzaken  

                                                     

Bekijk de stand van behandeling van een visumaanvraag kort verblijf
(verblijf van maximaal drie maanden) en lang verblijf (verblijf van meer dan drie maanden) 

Kies de betrokken Belgische diplomatieke of consulaire post :

Tik het betrokken visumaanvraagnummer in (bv. 1, 10, 89, 200, ...)

Tik het volledige referentienummer van de aanvraag in (ex.: VFSPEK000054554.)